Študenti etnológie z Viedenskej univerzity na návšteve komárňanského Etnologického centra – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Podpor ho aj Ty! »

Študenti etnológie z Viedenskej univerzity na návšteve komárňanského Etnologického centra

S vedením profesora Konrada Köstlina navštívilo dňa 15. januára 2009 naše Etnologické centrum v Komárne takmer štyridsať študentov Katedry európskej etnológie (Institut für Europäische Ethnologie) Viedenskej univerzity. Riaditeľ József Liszka informoval hostí o okolnostiach založenia centra, o výskumných projektoch a publikačnej činnosti, Ilona L. Juhász referovala o dokumentačnej činnosti, ktorá sa v centre vykonáva. Profesor Köstlin pri zhrnutí prínosu návštevy, v závere ktorej vznikla živá a podnetná diskusia, vysoko hodnotil činnosť Etnologického centra, vyzdvihujúc pritom hlavne výsledky dokumentačnej činnosti. Hostia a hostitelia sa dohodli na zorganizovaní letnej stáže študentov Viedenskej univerzity v komárňanskom Etnologickom centre.

Dátum2009-01-15
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieŠtudenti etnológie z Viedenskej univerzity na návšteve komárňanského Etnologického centra