Spoločnosť & politika v Strednej Európe – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Spoločnosť & politika v Strednej Európe

Konferencia mladých politológov Karpatskej kotliny. Hlavnou témou konferencie v roku 2008 bolo skúmanie spoločenských a politických procesov v Strednej Európe. Prvá sekcia sa zaoberala politickým systémom a politickou kultúrou v Rumunsku, druhá vnútornou politikou v Sedmohradsku, tretia so vzťahom jednotlivých maďarských spoločenstiev žijúcich za hranicami Maďarska a štátnej moci, štvrtá so stredoeurópskou identitou, piata sekcia sa venovala porovnaniu odlišností spoločností a politických vzťahov v Strednej Európe a na Balkáne.

Dátum2008-11-20 – 2008-11-22
Priestorové údajeDebrecín – Oradea
ÚčastníciLászló Öllös
PrednáškaLászló Öllös: Národný konflikt a národné zmierenie László Öllös: Ústavný konsenzus v Maďarsku a maďarské menšiny
OddelenieSpoločnosť & politika v Strednej Európe