Dialógy – stretnutia. Vzájomné pôsobenie etnickej menšiny a väčšinového obyvateľstva – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Dialógy – stretnutia. Vzájomné pôsobenie etnickej menšiny a väčšinového obyvateľstva

Medzinárodná konferencia, usporiadateľom ktorej bol Výskumný ústav Lužických Srbov, sa uskutočnila 16-17. mája 2009 v Bautzene (Budyšin, Sasko). Výskumníci z Nemecka, Bulharska, Macedónska, Slovinska a Slovenska v znamení dialógu diskutovali o problematike vzťahu etnických menšín a väčšiny, jednojazyčnosti a viacjazyčnosti, etnických špecifík a konštrukcií identity. Fórum inštitút pre výskum menšín reprezentoval József Liszka, riaditeľ komárňanského Etnologického centra, ktorý vystúpil s prednáškou: Realita alebo ilúzia? Myšlienky o „bratislavskom etnickom modeli”.

Dátum2009-05-16 – 2009-05-17
Priestorové údajeVýskumný ústav Lužických Srbov (Bautzen/Budyšin, Sasko - SRN)
OrganizátorVýskumný ústav Lužických Srbov
ÚčastníciJózsef Liszka
PrednáškaRealita alebo ilúzia? Myšlienky o „bratislavskom etnickom modeli”
OddelenieDialógy – stretnutia. Vzájomné pôsobenie etnickej menšiny a väčšinového obyvateľstva