Právne poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním jazykových práv – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Právne poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním jazykových práv

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku od 1. februára 2010 poskytuje poradenstvo pre tých, ktorí utrpeli akúkoľvek ujmu v dôsledku zákona o štátnom jazyku alebo pri uplatňovaní si jazykových práv na Slovensku.

To nemusí predstavovať len pokuty, ale môže sa vzťahovať aj na problém obmedzovania práv na používanie jazyka v pracovnoprávnych vzťahoch (zamestnanec – zamestnávateľ), v úradnom styku alebo v ktorejkoľvek oblasti každodenného života. Radi uvítame aj pozitívne príklady. Prosíme Vás, aby ste jednotlivé prípady nahlásili na niektorej z nižšie uvedených kontaktných adries našej služby:

1. Bezplatné telefónne číslo (zelená linka):   0800 500 565

Môžete volať v pracovných dňoch od 8.30 do 16.00 hod.
2. Prostredníctvom vyplneného Oznamovacieho formulára na webovej stránke http://www.auxilium.sk

Dátum2010-01-30 – 2011-03-30
OddeleniePrávne poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním jazykových práv