Prezentácia publikácie – József Liszka, red.: Ponitrianske ľudové balady – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prezentácia publikácie – József Liszka, red.: Ponitrianske ľudové balady

Nedávno bola objavená pozostalosť po Lászlóovi Aranyovi, ktorá obsahovala čiastočne pripravenú verziu jeho plánovanej publikácie, ako aj ďalšie texty a varianty balád. Naša nová publikácia ilustrovaná dobovými fotografiami Lászlóa Aranya prezentuje takmer úplný výber zo spomínanej pripravovanej zbierky.

Kritické vydanie jeho rukopisu je významnou udalosťou z hľadiska teórie kultúry, nakoľko predstavuje výsledok zberateľskej práce po viac ako šesťdesiatich rokoch, ktorá bola vykonávaná na dedinách v okolí Nitry v najťažšom období minulého storočia, v rokoch tzv. „Slovenského štátu” (1939-1945).
Našou zbierkou vydanou z príležitosti 100. výročia narodenia Lászlóa Aranya vzdávame hold pred vtedajšími obetavými zberateľmi a poskytovateľmi údajov.

József, Liszka ed.: Ponitrianske ľudové balady (Nyitra vidéki népballadák)

Dátum2010-03-19
Priestorové údajeKolíňany, Dom kultúry
OrganizátorSamospráva obce Kolíňany
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
ÚčastníciJózsef Liszka, Myrtil Nagy, Károly Tóth
OddeleniePrezentácia publikácie – József Liszka, red.: Ponitrianske ľudové balady