Maďarsko-slovenská aglomerácia v okolí Bratislavy (AGGLONET) – 4. workshop – Podunajké Biskupice, Bratislava – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Maďarsko-slovenská aglomerácia v okolí Bratislavy (AGGLONET) – 4. workshop – Podunajké Biskupice, Bratislava

Slovensko-Maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy – Sieť komunitného rozvoja cezhraničnej aglomerácie Bratislavy

10. marca 2010 sa uskutočnil v poradí už štvrtý workshop projektu. Témou stretnutia bolo hospodársky rozvoj, možnosti rozvíjania hospodárstva v tieni jedného hlavného mesta. Účastníci stretnutia sa venoval aj ďalším témam, a to možnostiam rozvoja siete.

[gview file=“https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/03/15152750/90-721-7260-agglonet_10_03_2010_biskupice.doc“]
[gview file=“https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/03/15152751/90-727-7812-agglonet_ws4_100310_ga.pdf“]
[gview file=“https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/03/15152751/90-727-7813-agglonet_ws4_100310_lg.pdf“]
[gview file=“https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/03/15152750/90-727-7814-agglonet_ws4_100310_mnht.pdf“]
[gview file=“https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/03/15152750/90-727-7815-agglonet_ws4_100310_tl.pdf“]

Dátum2010-03-10
Priestorové údajePodunajské Biskupice, Bratislava, Kultúrny dom VESNA (vchod na ľavej strane budovy), Biskupická ul. 1
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
SpoluorganizátorMTA - Západomaďarský vedecký inštitút
OddelenieAGGLONET
Fórum inštitút pre výskum menšín