NETWORKSHOP 2010 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

NETWORKSHOP 2010

Národný inštitút pre rozvoj informačnej infraštruktúry (NIIFI), Združenie HUNGARNET a Maďarská internetová spoločnosť (MIT) v roku opäť zorganizovali celoštátnu konferenciu Networkshop.

Program rozvoja národnej infraštruktúry (NIIF) usporiadal túto konferenciu pre prezentáciu výsledkov dosiahnutých v oblasti vývoja infraštruktúry dátových sietí a aplikácií vo vysokom školstve, vedeckom výskume a verejných zbierkach.
Hostiteľom tohto renomovaného odborného fóra býva podľa tradícií každý rok iná vysoká škola či univerzita. Tohtoročná, v poradí už devätnásta konferencia NETWORKSHOP sa konala 7.-9. apríla 2010 na Univerzite v Debrecíne.

Dátum2010-04-07 – 2010-04-09
Priestorové údajeUniverzita Debrecín
OrganizátorNárodný inštitút pre rozvoj informačnej infraštruktúry (NIIFI), Združenie HUNGARNET, Maďarská internetová spoločnosť (MIT)
ÚčastníciLászló Konkoly
PrednáškaPrezentácia Databázy Maďarov na Slovensku
OddelenieNETWORKSHOP 2010