Stretnutie regiónov: Žitný ostrov – Podunajský región – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Stretnutie regiónov: Žitný ostrov – Podunajský región

Za organizácie pražského Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky sa 26. mája 2011 v českej kapitole konala diskusia pri okrúhlom stole s názvom Stretnutie regiónov: Žitný ostrov – Podunajský región. Účastníkmi diskusie boli László Szarka (Výskumný ústav etník a národností Maďarskej akadémia vied v Budapešti), Mihály Lados (Západomaďarský vedecký ústav Centra regionálnych výskumov MAV v Győri) a Gábor Lelkes (Fórum inštitút pre výskum menšín), ktorí podrobne prezentovali výskumné projekty realizované Fórum inštitútom a Západomaďarským vedeckým ústavom a nimi vydané publikácie o slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti a bratislavskej suburbanizácii. Akcia sa uskutočnila v rámci série programov usporiadaných v Českej republike z príležitosti maďarského predsedníctva EÚ. Súčasne s okrúhlym stolom sa konala aj výstava Žitnoostrovského múzea.

Dátum2011-05-26
Priestorové údajePraha
OrganizátorKultúrny inštitút Maďarskej republiky
OddelenieStretnutie regiónov: Žitný ostrov – Podunajský región