VII. Celosvetové stretnutie maďarských knihovníkov – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

VII. Celosvetové stretnutie maďarských knihovníkov

VII. Stretnutie maďarských knihovníkov sveta sa konalo v dňoch 28.—29. mája 2013 v Budapešti. Usporiadateľmi podujatia boli: Országos Széchényi Könyvtár (Národná Széchényiho knižnica), Könyvtári Intézet (Knižničný ústav) a Országgyűlési Könyvtár (Parlamentná knižnica Maďarska). Zo Slovenska sa stretnutia zúčastnili niekoľké okresné a miestne knižnice, medzi nimi Bibliotheca Hungarica pri Fórum inštitúte pre výskum menšín, ktorú reprezentoval jej riaditeľ László Végh a knihovníčka Melinda Roncz. Riaditeľ Fórum inštitútu Károly Tóth vo svojej prednáške predstavil štruktúru a digitálne obsahy Databázy Maďarov na Slovensku.

Cieľom celosvetového stretnutia bolo urobiť prehľad kľúčových oblastí spolupráce na základe doterajších skúseností a vytvoriť koncepciu odbornej činnosti knižníc pre obdobie 2014-2020, ktorá by určila obsah, úroveň, rámec a formu možnej spolupráce v Karpatskej kotline a v západnej diaspóre v záujme zachovania a rozširovania spoločného duchovného dedičstva.

Ďalšie informácie v maďarčine sú k dispozícii na webovej stránke celosvetového stretnutia: Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója.

Dátum2013-05-28 – 2013-07-29
Priestorové údajeBudapešť
OrganizátorNárodná Széchényiho knižnica, Knižničný ústav, Parlamentná knižnica Maďarska (Budapešť)
OddelenieBibliotheca Hungarica