Vedecká konferencia o dejinách Košíc – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vedecká konferencia o dejinách Košíc

Za organizácie Univerzity P. J. Šafárika  sa 10–11. októbra 2013 v Košiciach konala vedecká konferencia o moderných dejinách Košíc s názvom Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. Za náš inštitút na konferencii vystúpil s prednáškou historik Attila Simon na tému Maďarská menšina v Košiciach počas Mníchovskej krízy a Viedenskej arbitráže. Popísal situáciu v meste tesne pred prvou mníchovskou arbitrážou a charakterizoval správanie sa košických Maďarov v týchto časoch.

 

Dátum2013-10-10 – 2013-10-11
Priestorové údajeKošice
OrganizátorUniverzita P. J. Šafária
ÚčastníciAttila Simon
PrednáškaMaďarská menšina v Košiciach počas Mníchovskej krízy a Viedenskej arbitráže
OddelenieMagyarságkutatás