10. ročník konferencie MUSAEUM HUNGARICUM – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

10. ročník konferencie MUSAEUM HUNGARICUM

Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi

Mátyusföldi Muzeológiai Társaság ¬ Museologische Gesellschaft ¬  Museological Association of Matthew`s Land

92526 Boldog 159. Slovak Republic 

(fax: 00421/ (0)2 45915298; tel. 00421 (0)904 267745, 00421 918 677068, e-mail: danter@stonline.sk)

Vás srdečne pozýva na konferenciu

MUSAEUM HUNGARICUM X.

Vecné pamiatky Maďarov na Slovensku a ich muzeálna dokumentácia

Dátum konania: 24. október (štvrtok) 2013.

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín, Parková 4., Šamorín.

Program

9.30 – 12.00

Otvorenie

László Végh, riaditeľ, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

Jozef Keppert, riaditeľ, Vlastivedné múzeum v Galante

Pozdravy

Gabriel Bárdos, primátor mesta Šamorín

József Kvarda, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja

Prednášky

Izabela Danterová, Vlastivedné múzeum v Galante

Múzejná dokumentácia Maďarov na Slovensku – 10 rokov konferencie

Pavel Paterka, Krajský pamiatkový úrad v Nitre

Stredoveké osídlenie pri dolnom toku Žitavy (región Chotína)

Margaréta Nováková, Tekovské múzeum, Levice

Herkules kresťanov – spomíname na Istvána Dobóa

Uršula Ambrušová, Východoslovenské múzeum, Košice

Diplomatická analýza rukopisnej knihy poznámok Ferencza Faludiho

Katarína Babičová, Trenčianske múzeum v Trenčíne

Baros Gábor – významný rodák Trenčianskej župy

(pozostalosť v Trenčianskom múzeu, Mauzóleum v Klobušiciach)

Vedúca programovej časti: Izabela Danterová

12.00 – 12.30 Prestávka

Éva Kerényi, Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

„Hungariká“ v zbierkach Gemersko-malohontského múzea

Attila Agócs, Hradné múzeum vo Fiľakove

Prelamovaný palócsky nábytok v severnom Novohrade

Ilona L. Juhász, Fórum inštitút pre výskum menšín – Etnologické centrum, Komárno

Znaky zomrelých mimo cintorínov – znaky smrti a miesta smrti na južnom Slovensku

Csémi Szilárd, Zväz skautov maďarskej národnosti na Slovensku, Dunajská Streda

Činnosť a plány zbierok skautov maďarskej národnosti na Slovensku

Gabriella Jarábik, SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava

Obnova Madáchovho kaštieľa v rokoch 2010-2013

Diskusia

Vedúca programovej časti: Oľga Bevilagua

Záver

Izabela Danterová, Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, Boldog

14.30 Obed

Účastníci konferencie si môžu prevziať alebo vymeniť si medzi sebou za inú publikáciu, resp. si môžu objednať za akciovú cenu publikácie iných účastníckych múzeí a maďarskú a slovenskú mutáciu 3. zväzku štúdií Musaeum Hungaricum.

Pracovným jazykom konferencie je maďarčina a slovenčina.

Konferencia sa uskutoční z grantu v rámci programu Národná menšinová kultúra 2013 Úradu vlády Slovenskej republiky 2013 v spolupráci s Fórum inštitútom pre výskum menšín v Šamoríne a Vlastivedným múzeom v Galante.

S pozdravom:

                                                                                                         Izabella Danter, predsedníčka

Dátum2013-10-24 – 2013-10-24
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Parková 4., Šamorín
OrganizátorMuzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín, Vlastivedné múzeum v Galante
OddelenieMagyarságkutatás