BiblioNet – odborná konferencia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

BiblioNet – odborná konferencia

socihu

POZVÁNKA

a BiblioNet: Medziknižničná spolupráca
Odborná konferencia k projektu HUSK/1101/1.7.1/0137

Župná knižnica Dr. Pála Kovácsa a Spoločenský priestor v Győri  
v spolupráci s Fórum inštitútom pre výskum menšín 

srdečne pozýva všetkých záujemcov a účastníkov projektu na záverečné podujatie projektu.

 Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín, Parková 4, 931 01 Šamorín

Dátum: 10. december 2013, 10.00–15.00 hod. 

Program

9.30 Registrácia

10.00     Otvorenie
Dr.  Sándor Domonkos Horváth, riaditeľ Župnej knižnice a Spoločenského priestoru v Győri
Károly Tóth, riaditeľ Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne

10.20     BiblioNet: Vyhodnotenie aktivít v rámci projektu Medziknižničná spolupráca
Judit Mennyeiné Várszegi, vedúca Oddelenia pre vedu, poznávanie lokality a osobitnú zbierku, Győr

10.50     Vývoj softvéru v rámci projektu BiblioNet v spolupráci s Monguz kft.

11.20     Prestávka

11.50     Digitalizačné procesy v dielni Župnej knižnice a Spoločenského priestoru v Győri v rámci projektu BiblioNet
Gáborné Tolnai, vedúca Oddelenia digitálnych služieb, Győr

12.15     Digitalizácia literatúry o Žitnom ostrove vo Fórum inštitúte pre výskum menšín. 
PhDr. László Végh, riaditeľ archívu a bádateľskej knižnice Bibliotheca Hungarica, Šamorín

12.40     Súhrnná správa o vedomostnej súťaži Na oboch brehoch Dunaja
Judit Mennyeiné Várszegi, vedúca Oddelenia pre vedu, poznávanie lokality a osobitnú zbierku, Győr

13.00     Obed

14.00     Koordinačná porada k využívaniu výsledkov projektu Biblionet na oboch stranách hranice.

Vašu účasť nahláste na e-mailovej adrese bugar@foruminst.sk najneskôr do 5. decembra 2013.
Obed máme možnosť zabezpečiť len pre tých, ktorí sa prihlásili na vyššie uvedenej adrese.

Dátum2013-12-10 – 2013-12-10
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín (Parková 4, 931 01 Šamorín)
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
SpoluorganizátorŽupná knižnica Dr. Pála Kovácsa a Spoločenský priestor, Győr
OddelenieMagyarságkutatás