Prezentácia knihy Zuzany Lampl v Senci – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prezentácia knihy Zuzany Lampl v Senci

V Mestskom múzeu v Senci sa 24. septembra 2014 uskutočnila prezentácia knihy Zuzany Lampl Sociológia Maďarov na Slovensku. Publikáciu predstavil a hodnotil historik a muzeológ István Gaucsík, rozhovor s autorkou viedol publicista a sprievodca Árpád Korpás. Hostiteľom podujatia bol riaditeľ múzea Gábor Strešňák.