Spolupráca vo výskume totality – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute
nedeľa, 5 februára, 2023

Spolupráca vo výskume totality

Medzi Fórum inštitútom pre výskum menšín a maďarským Výborom pamäti národa (Nemzeti Emlékezet Bizottsága) začína široká odborná spolupráca v oblasti výskumu totalitných režimov.

Riaditeľ FI Attila Simon a predsedníčka NEB Réka Földváryné Kiss v Budapešti 16. januára 2015 podpísali rámcovú dohodu o spolupráci, v ktorej zakotvili, že odhalenie obdobia straníckych diktatúr považujú za spoločnú úlohu, v záujme čoho budú iniciovať spoločné programy.
Prvým výsledkom tejto spolupráce môže byť hlbší výskum československých súvislostí maďarskej revolúcie v roku 1956, respektíve preskúmanie slovenských relácií procesu s kardinálom Mindszentym.

Attila Simon, Réka Földváryné Kiss a Áron Máthé pri podpise dohody o spolupráci

Attila Simon, Réka Földváryné Kiss a Áron Máthé pri podpise dohody o spolupráci

 

Dátum2015-01-16
Priestorové údajeBudapest
ÚčastníciSimon Attila
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet