Zmluva: Vytvorenie web-stránky www.forumszemle.eu a programovanie modulu na importovanie všetkých archívnych čísiel Fórum Társadalomtudományi Szemle – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute