Objednávka: Zalamovanie a grafická úprava textu elektronickej knihy Lanstyák István: Jazykové problémy – ľudské riešenia v 3 elektronických formách – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute