Navštívil nás americký veľvyslanec – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Navštívil nás americký veľvyslanec

Náš inštitút dnes navštívil veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling. Prezident inštitútu László Öllös a riaditeľ Attila Simon informovali amerického diplomata o činnosti inštitútu, ktorá je zameraná predovšetkým na výskum a rozvoj maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Na stretnutí sa zúčastnili aj predseda Slovenského helsinského výboru Kálmán Petőcz, hovorca Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku Géza Tokár a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne Myrtil Nagy, ktorí hovorili o aktuálnych vzdelávacích, jazykových, kultúrnych a iných záležitostiach týkajúcich sa Maďarov na Slovensku.

Dátum2018-02-06 – 2018-02-06
Priestorové údajeŠamorín
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
SpoluorganizátorAdam Sterling, veľvyslanec USA na Slovensku
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet