MUSAEUM HUNGARICUM XVI.

Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi a jej partnerské organizácie usporiadali 23. októbra 2019 16. ročník odbornej konferencie Musaeum Hungaricum o hmotných pamiatkach maďarského etnika na Slovensku a ich múzejnej dokumentácii. Ústrednou témou konferencie už tradične...
Čítaj ďalej