Večný budovateľ – Spomienková konferencia na počesť Károlya Tótha (1959–2016) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Večný budovateľ – Spomienková konferencia na počesť Károlya Tótha (1959–2016)

Fórum inštitút pre výskum menšín v spolupráci s Maďarskou akadémiou vied a Inštitútom pre výskum menšín Výskumného centra spoločenských vied v Budapešti zorganizoval 28. októbra 2019 spomienkovú konferenciu na počesť zakladateľa a prvého riaditeľa nášho inštitútu, Károlya Tótha. Na konferencii vystúpili s prednáškami, respektíve sa zúčastnili na diskusii za okrúhlym stolom bádatelia, riaditelia inštitúcií a osobnosti verejného života, aby si pripomenuli osobnosť Károlya Tótha. Za Fórum inštitút mali prednášku o jeho pôsobení László Öllös a Attila Simon.

Program konferencie

28. október 2019 (pondelok)

13.00: Otvorenie
13.15 – 13.35: Imre Molnár: S Károlyom Tóthom na ceste k zmene režimu…
13.35 – 13.55: Filep Tamás Gusztáv: Pokus o samosprávu. Štúdie K. Tótha v časopise Univerzitnej a vysokoškolskej rady ef-Lapok v Budapešti a konferencia v roku 1988 s názvom Maďarská kultúra a veda v Československu
13.55 – 14.15: László Öllös: K slobode je potrebná organizácia! Károly Tóth a reorganizácia
14.15 – 14.30: Pripomienky
Prestávka
14.30 – 14.50: Nándor Bárdi: Nechať pulzovať: výskum ako organizovanie spoločnosti
14.50 – 15.10: Attila Simon: „Treba sa venovať tomu, čo nikto iný nespraví ” – Miesto Fórum inštitútu vo vede Maďarov na Slovensku
15.10 – 15.30: Pripomienky
15.30: Diskusia za okrúhlym stolom, Moderátor: Attila Simon, účastníci diskusie: Albert Egyed, József Liszka, Mariann Tarnóczy, Erika Törzsök, László Végh
17.00 – Recepcia

[gview file=“https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/10/15150046/TK_emlekkonf_program.pdf“]

Dátum2019-10-28
Priestorové údajeDomus ’Collegium Hungaricum’, 1114 Budapest, Abonyi utca 10.
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín; Maďarská akadémia vied, Inštitút výskumného centra spoločenských vied pre výskum menšín (Budapešť)
ÚčastníciAttila Simon, László Végh, László Öllös
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet