Pozrite si zo záznamu našu konferenciu o sčítaní obyvateľstva – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Pozrite si zo záznamu našu konferenciu o sčítaní obyvateľstva

Pozrite si záznam z vedeckej konferencie Koľko nás bude? Sčítanie obyvateľov 2021 (Záznam z livestream vysielania z 8. októbra 2020)

Program konferencie

09:30 Otvorenie konferencie

  • Attila SIMON, riaditeľ Fórum inštitútu

09:40 – 11:20 Panel 1

  • IVANČÍKOVÁ Ľudmila: Vybrané prvky nového sčítania
  • Marianna MRVA: Sčítanie obyvateľov 2021 – východiskové body
  • László GYURGYÍK: Demografická situácia na južnom Slovensku
  • László ÖLLÖS: Tri otázky národnej identity
  • 11:00 – 11:20 Diskusia

11:20 – 11:40 Prestávka

11:40 – 13:00 Panel 2

  • Balázs KAPITÁNY: Uvádzanie viacerých príslušností k národnosti pri sčítaní obyvateľov – ponaučenia z Maďarska
  • Ábel RAVASZ: Dve národnosti pri sčítaní obyvateľov: šanca alebo hrozba?
  • Balázs KOVÁCS: Otázka priznania dvojitej väzby: príležitosť alebo hrozba?
  • Géza TOKÁR: Sčítanie obyvateľov 2021: riziká, príležitosti a súvisiace občianske aktivity

13:00 – 13:00 Diskusia

13:30 Záver konferencie

Dátum2020-10-08
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín