Dotazník 2020

Dámy a páni, V mene Oddelenia sociologického a demografického výskumu Fórum inštitútu by sme Vás chceli pozvať k účasti na pilotnom prieskume, ktorý predchádza nášmu najnovšiemu prieskumu. Anonymný dotazník je (v...
Čítaj ďalej