Vyšlo nové číslo časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle (2020/4) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšlo nové číslo časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle (2020/4)

Vyšlo najnovšie číslo časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle [Fórum Spoločenskovedná revue], ktorého nosnou súčasťou sú historické štúdie. V súvislosti s tohtoročným výročím Trianonu píše Árpád Popély o pláne slovanského koridoru a Attila Simon o internovaní Maďarov na Slovensku v roku 1919 v Ilave a Terezíne. Nechýba ani štúdia o histórii Bratislavského telovýchovného spolku (Iváncsó), sudetonemeckom aktivizme (Novotný), vzťahu sčítania obyvateľov a národnej identity (Öllös), hospodárskom vývoji v období husákovskej normalizácie (Horbulák) či o známej maďarskej fotografii, príbehu vzlietajúcich husí (Albertini). Želáme Vám príjemné čitateľské zážitky!

Najnovšie číslo časopisu Szemle si môžete zakúpiť v našom online kníhkupectve:

https://eshop.foruminst.sk/index.php?route=product/product&product_id=329

Dátum2020-12-01
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín