Vyšla najnovšia kniha Zuzany Lamplovej – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšla najnovšia kniha Zuzany Lamplovej

Kniha, ktorú si teraz môžete zakúpiť v našom online kníhkupectve, sa zaoberá vývojom politickej identity Maďarov na Slovensku počas zmeny režimu. Formovanie a utváranie politickej identity maďarskej politickej elity a voličov na Slovensku po páde komunizmu môže byť obzvlášť poučným čítaním teraz, keď v parlamentných voľbách v marci 2019 ani Most–Híd, ani Strana maďarskej komunity – Spolupatričnosť neprekročili potrebnú päťpercentnú hranicu na vstup do parlamentu, v dôsledku čoho Maďari na Slovensku po prvýkrát za posledných tridsať rokov nemajú v NRSR zastúpenie. Dielo Z. Lamplovej je pútavá a fascinujúca vedecká práca, ktorá zaujme aj laického čitateľa zaujímajúceho sa o naše najnovšie dejiny.