Naša odborná knižnica bude otvorená aj počas letných prázdnin – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute