NAŠA FACEBOOKOVÁ STRÁNKA BOLA NAPADNUTÁ HACKERMI – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

NAŠA FACEBOOKOVÁ STRÁNKA BOLA NAPADNUTÁ HACKERMI

Minulý mesiac bola facebooková stránka Fórum inštitútu napadnutá hackermi a prístup administrátorov bol zablokovaný. Po jednom mesiaci korešpondencie a dokazovania sa stránke, ktorá si v priebehu rokov vybudovala základňu takmer 3 000 sledovateľov, nepodarilo získať administrátorský prístup. Stratili sa roky práce, ktorú je ťažké nahradiť.

Samozrejme, nie je to nemožné, a preto prosíme všetkých, aby sledovali našu novú stránku, zdieľali jej nový obsah, aby sa informácie opäť dostali k tým, ktorí sa zaujímajú o činnosť nášho inštitútu.

Názov NOVEJ STRÁNKY je: https://www.facebook.com/forumintezet