100 rokov v 100 minútach – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

100 rokov v 100 minútach

100 rokov v 100 minútach

V rokoch 2018/2019 má kolektívne vedomie Maďarov na Slovensku sto rokov. Počas týchto sto rokov trianonskou zmluvou odtrhnutá maďarská komunita prešla významným poklesom svojho počtu, ale napriek všetkým štátom podporovaným protimenšinovým opatreniam existuje aj dnes a ešte aj dnes je tvorcom významných hodnôt. Cieľom tohto projektu je dopomôcť Maďarom na Slovensku a predovšetkým ich mladším ročníkom k spracovaniu uplynulých sto rokov s adekvátnym ohodnotením tohto obdobia a vôbec k jeho poznaniu. Poznajúc trendy a zvyky mládeže ohľadom získavania informácií, v nasledujúcich dvoch rokoch chceme udalosti uplynulých sto rokov spracovať vo forme krátkych videofilmov. Filmy natočené s odborníkmi a obsahujúce efektné vizuálne elementy budú mať dĺžku 5 minút. Z plánovaných 20 filmov chceme v roku 2018 natočiť 10 filmov.

OznačenéDokumentačná činnosť / Videók
Od roku2018-február
Do roku2018-december
OddelenieCentrum digitalizácie a internetových databáz
LíderMgr. Laczkó Sándor
ÚčastníciSimon Attila, Popély Árpád, Kőrös Zoltán, Szamák Mihály
Plán

Február – marec 2018 – Organizácia dní natáčania, predpríprava natáčania

Apríl – máj 2018 – Natáčanie historikov

Jún – október – Strih a postprodukcia filmu

November – december 2018 – Výstup projektu

Výsledok

10 x 5 minútových mini-filmov