Finalizácia spracovania fondu Maďarskej nezávislej iniciatívy/Maďarskej občianskej strany – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Finalizácia spracovania fondu Maďarskej nezávislej iniciatívy/Maďarskej občianskej strany

Finalizácia spracovania fondu Maďarskej nezávislej iniciatívy/Maďarskej občianskej strany

Cieľom projektu je finálne spracovanie fondu Maďarskej nezávislej iniciatívy /Maďarskej občianskej strany – usporiadanie jednotlivých ročníkov spisového materiálu podľa chronológie a jeho uloženie do krabíc.

OznačenéArchív
Od roku2010-01
Do roku2021-12
OddelenieArchív Maďarov na Slovensku
LíderKőrös Zoltán
Plán

marec 2021: konečné usporiadanie spisového materiálu podľa chronológie v rámci jednotlivých ročníkov, uloženie do krabíc

Výsledok

Spracovaním spisového materiálu sa vytvorí inventár fondu MNI/MOS a tým sa stane prístupným pre bádateľov.