A szlovákiai magyar közösség kulturális örökségének digitalizálása – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A szlovákiai magyar közösség kulturális örökségének digitalizálása

A szlovákiai magyar közösség kulturális örökségének digitalizálása

A projekt fő célja a szlovákiai magyar közösség kulturális örökségének továbbörökítése a következő generációk számára. Ennek a célnak az érdekében digitalizáljuk és tesszük a nagyközönség számára elérhetővé azokat az értékeket, elsősorban a Bibliotheca Hungarica és a Szlovákiai Magyar Levéltár könyv-, folyóirat- és iratgyűjteményét, amelyeket a magyar közösség az 1989 előtti Csehszlovákiában kitermelt. Ez egyaránt jelenti a szlovákiai magyar írásbeli, képi és szóbeli kultúra digitalizálását, megőrzését és közzétételét.

Az intézet kutatókönyvtára a megalapítása óta a legfőbb feladatának tekinti gyűjteni a (Cseh)Szlovákiában megjelent folyóiratokat és időszakos kiadványokat. Ez a gyűjtemény talán az egyetlen, ahol megtalálható egyebek mellett pl. az Új Szó napilapnak az összes megjelent száma, ezért nagyon fontosnak tartjuk megőrizni és az interneten is hozzáférhetővé tenni az itt tárolt szlovákiai magyarság kulturális és közéleti életét hordozó örökséget. Az Új Szó, Vasárnap, Hét, Irodalmi Szemle, Prágai Magyar Hírlap, Szocialista Nevelés, Szabad Földműves, Szabad Földműves Újság, Szabad Kapacitás, Új Ifjúság, Fáklya, Komáromi Lapok digitalizálásán kívül a jövőben tervezzük a többi fontosabb hetilap feldolgozását is.

A digitalizálást a magyarországi Arcanum kft.-vel együttműködve végezzük. A teljes digitalizált tartalom az általuk létrehozott és működtetett kereső felületen keresztül érhető el a Szlovákiai Magyar Adatbank honlapján (adatbank.sk) a Digitális Tár menüpont alatt.


Digitális Tár »


CímkézveDigitalizálás
Kezdés éve2013-01
Befejezés éve2024-12
RészlegDigitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja
Bibliotheca Hungarica
Szlovákiai Magyar Levéltár
ProgramvezetőSimon Attila
RésztvevőkRoncz Melinda, Konkoly László, Szamák Mihály, Tuba Dániel
Idei terv

Ebben az évben is törekszünk a kulturális örökségünk digitalizálására és az eszköztárunk fokozatos korszerűsítése. Konkrét célunk a 2024-es évre az első független magyar folyóirat, a Nap digitalizálása, amelyet a Nyilvánosság az Erőszak Ellen (Verejnosť proti násiliu) koordinációs irodája adott ki 1989 és 1995 között (cca. 11.000 oldal.), a Nő 1952 és 1992 közötti számainak digitalizálása, mely Szlovákia egyetlen magyar nyelvű női magazinja (1952-1965-ben Dolgozó Nő néven jelent meg) (24.700 oldal) és a Losonci Újság politikai, gazdasági és társadalmi hetilap 1905 és 1912 közötti évfolyamainak a digitalizálása (3500 oldal). A továbbiakban bővíteni szeretnénk a digitalizált levéltári gyűjteményünket is további hagyatéki iratokkal és történelmi dokumentumokkal.

A projektum eredményeként a digitalizált folyóiratok és az iratgyűjtemény felkerül a Szlovákiai Magyar Adatbankra, ahol a korábbi tartalmak mellett ez is nyilvánosan kereshető és hozzáférhető lesz bárki számára. (http://adatbank.sk).

A feltételezett oldalszám 40.000 o.

Eddigi eredmények

2023 – Új Szó (2017–2022), Múzeumi Híradó

A 2023-es évben a digitalizálás keretén belül sor került az Új Szó napilap 2017 és 2022 közötti utolsó 5 évfolyamának (36.000 oldal), valamint a dunaszerdahelyi múzeum évkönyvének a Múzeumi Híradónak a digitalizálására, mely 1977-től jelenik meg minden évben.

A projektum eredményeként több mint 38.000 oldalnyi új digitalizált folyóirat került fel a Szlovákiai Magyar Adatbankra

2022 – Komáromi Lapok, Irodalmi Szemle, Szabad Földműves, Szabad Földműves Újság

A 2022-es évben a digitalizálás keretén belül sor került többek között a két világháború közötti időszak egyik legfontosabb regionális sajtóterméke, a Komáromi Lapok 1918 és 1943 közötti példányainak (kb. 19 000 oldal), valamint az Irodalmi Szemle 2015–2021 közötti évfolyamainak (8.000 o.), a Szabad Földműves Újság 1991 és 1993 közötti számainak (5.800 o.) és a Szabad Földműves két utolsó évfolyamának (1989–1990) (1.500 o.) a digitalizálására.

A projektum eredményeként több mint 34.000 oldalnyi új digitalizált folyóirat került fel a Szlovákiai Magyar Adatbankra

2021 – A Szabad Földműves, az Életünk családi hetilap és a Képes Hét szépirodalmi hetilap digitalizálása

A 2021-es évben a digitalizálás keretén belül sor került többek között az 1950. március 15-től 6-8 oldalon megjelenő mezőgazdasági szak- és szövetkezeti hetilapra a Szabad Földművesre, amely 1990-ig jelent meg (29.000 o.), az Életünk családi hetilapra (1995–1998) (2.000 o.) és a Képes Hét szépirodalmi hetilapra, amely Prágában jelent meg 1928. okt. 1. és 1930 február között, majd kiadása redukált oldalszámmal a Prágai Magyar Hírlap képes mellékleteként folytatódott 1937-ig (3.000 o.).

A projektum eredményeként több mint 34.000 oldalnyi új digitalizált folyóirat került fel a Szlovákiai Magyar Adatbankra

2020 – A Magyar Írás szépirodalmi és kritikai folyóirat digitalizálása

A 2020-es idei évben is folytattuk a szlovákiai magyar közösség kulturális örökségének a digitalizálását, feldolgozását és széleskörű közzétételét az interneten. A digitalizálás keretén belül sor került a Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezet kiadásában megjelent Magyar Írás szépirodalmi és kritikai folyóirat (1932–1937) digitalizálására.

A projektum eredményeként több mint 6.000 oldalnyi új digitalizált folyóirat került fel a Szlovákiai Magyar Adatbankra, ahol a korábbi tartalmak mellett ez is nyilvánosan kereshető és hozzáférhető bárki számára. (http://adatbank.sk, http://leveltar.adatbank.sk)

2019 – A Fáklya politikai és kulturális havilap, az Új Ifjúság folyóirat, 1918 előtti iskolai évkönyvek, valamint a rendszerváltás éveiből származó dokumentumok

A 2019-es évben is folytattuk a digitalizáló részleg modernizációját, továbbá a szlovákiai magyar közösség kulturális örökségének a digitalizálását, feldolgozását és széleskörű közzétételét az interneten. A digitalizálás keretén belül sor került többek között a Fáklya politikai és kulturális havilapra, amely 1951-től 1956-ig jelent meg, az Új Ifjúság folyóiratra, amely 1952-től 1989-ig jelent meg, további 1918 előtti iskolai évkönyvekre és naptárakra valamint a rendszerváltás éveiből származó dokumentumokra.
A projektum eredményeként a közel 47.000 oldalnyi új digitalizált folyóirat és az iratgyűjtemény felkerült a Szlovákiai Magyar Adatbankra, ahol a korábbi tartalmak mellett ez is nyilvánosan kereshető és hozzáférhető bárki számára. (http://adatbank.sk, http://leveltar.adatbank.sk)

2018 – Új Szó utolsó 10 évének a digitalizálása 2008-tól 2017 végéig

Az Új Szó utolsó 10 évének a digitalizálása 2008-tól 2017 végéig. A Fáklya politikai és kulturális havilap, amely 1951-től 1956-ig jelent meg. Fábry Zoltán levelezéseinek egy része.

A projektum eredményeként a digitalizált folyóiratok és az iratgyűjtemény felkerül a Szlovákiai Magyar Adatbankra, ahol a korábbi tartalmak mellett ez is nyilvánosan kereshető és hozzáférhető lesz bárki számára. (https://adatbank.sk)

2017 – A Prágai Magyar Hírlap és a Szocialista Nevelés digitalizálása

A 2017-os év digitalizálási tervei között szerepelt a Prágai Magyar Hírlap feldolgozása 1922-től 1938 végéig. A politikai napilap Prágában jelent meg 1922. jún. 1. és 1938. nov. 5. között. A csehszlovákiai magyar ellenzéki pártok (Magyar Nemzeti Párt, Országos Keresztényszocialista Párt) közös orgánuma. A lap folyamatosan támadta a csehszlovák kormányok diszkriminatív kisebbségpolitikáját, ezért sűrűn cenzúrázták, s 1933-ban két ízben 3-3 hónapra betiltották. Azon napilapok közé tartozott, amelyek az irodalmi és kulturális anyagoknak is tág teret biztosítottak, s így próbálták pótolni a hiányzó állandó folyóiratot. A lapot a budapesti Parlamenti Levéltár jóvoltából a magyarországi Arcanum kft.-vel együttműködve digitalizáltuk és tettük hozzáférhetővé a Szlovákiai Magyar Adatbank honlapján.

A Prágai Magyar Hírlapon kívül feldolgozásra került a Szocialista Nevelés módszertani folyóirat is, amely a magyar tanítási nyelvű iskolák számára a Szlovák Pedagógiai Kiadó gondozásában jelent meg, 1956-tól 1990 januárjáig. A sorozat a Bibliotheca Hungarica gyűjteményét képezi, ezért nagyon fontosnak tartjuk megőrizni és az interneten is hozzáférhetővé tenni ezt a szlovákiai magyarság kulturális és közéleti életét hordozó örökséget.

A digitalizálás eredményeként több mint 68.000 új oldallal bővült a DigiTékában hozzáférhető és kereshető oldalak száma.

2016 – Az Új Szó, Vasárnap, iskolai évkönyvek, naptárak és kisnyomtatványok digitalizálása

A 2016-os év digitalizálási tervei között szerepelt az Új Szó feldolgozáda 2000-től 2007 végéig valamint a Vasárnap teljes anyagának a digitalizálása 1976-tól napjainkig.

2016-ban a Bibliotheca Hungarica állományából digitalizálásra kerültek a törzsállományban található 1945 előtti kiadású iskolai évkönyvek (kb. 70 db) és naptárak (kb. 50 db). A nyár folyamán beszkennelt kiadványok OCR-ezése szeptembertől kezdődött, s vele párhuzamosan a könyvek metaadatainak a feldolgozása is folytatódott.

A Szlovákiai Magyar Levéltár kisnyomtatványtára felöleli a szlovákiai magyarság szellemi-művészeti életével kapcsolatos dokumentumokat.

2016-ban a Bibliotheca Hungarica és a Digitalizálás és Internetes Adatbázisok Központja felvállalta, hogy a Szlovákiai Magyar Levéltár Kisnyomtatványtárából 10.000 oldalnyi, a Csemadok országos rendezvényeit propagáló meghívót, műsorfüzetet, szórólapot, plakátot stb. digitalizált. Ezeket metaadatokkal ellátva a Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán tette közzé.

A könyvtár gyűjteményében található képzőművészeti kiállításokról szóló katalógusok (pl. Duna Menti Múzeum, Csallóközi Múzeum, Kortárs Magyar Galéria, Nógrádi Galéria stb.), színházak műsorfüzetei, meghívók és értesítők különböző kulturális eseményekről (pl. Dunamenti Tavasz, Gombaszög Országos Dal- és Táncünnepély, Zselízi Országos Népművészeti Fesztivál, Czuczor Gergely-napok, Kazinczy Nyelvművelő Napok, Kodály-napok, Tavaszi szél vizet áraszt, Jókai-napok, Vámbéry Polgári Társulás rendezvényei stb.). A feldolgozott kisnyomtatványok száma eléri a 6147 darabot.

Az első félévben megtörtént a kisnyomtatványok átnézése, kiválogatása, rendeszerezése. A több mint 120 doboznyi anyagból az alábbi rendezvényekhez kapcsolódó aprónyomtatványok lettek kiválogatva: Tompa Mihály Országos Verseny, Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál, Kazinczy Napok, Fábry Napok, Szenczi Molnár Albert Napok, Duna Menti Tavasz, A Bíborpiros Szép Rózsa országos népzenei vetélkedő, Országos Citeratalálkozó, Országos Népművészeti Fesztivál, Kadosa Pál Zongoraverseny, Kodály Napok, Bősi Kulturális és Szövetkezeti Nap, Őszirózsa Magyarnóta-Énekesek Országos Versenye, Gombaszögi Országos Kulturális Ünnepség, Csengő Éneksző, Czuczor Gergely Napok, Jókai Napok, Kolozsnémai Dal- és Táncünnepély, Madách Napok, Melódia – amatőr táncdalénekesek és zeneszerzők országos versenye, Mérföldkövek, Tavaszi szél vizet áraszt, Zendülő ének. Szeptembertől megkezdődött a kisnyomtatványok metaadatokkal történő feldolgozása. A 23 különböző rendezvény összesen 1228 dokumentuma lett feldolgozva, amelyek együttesen 10178 oldalt tesznek ki.

2015 – Az Hét digitalizálása

2015-ben a projektum fő célja a Hét folyóirat összes megjelent számának a digitalizálása volt, kezdetektől egészen a megszűnéséig (1996-ig). A Hét a Csemadok KB kulturális hetilapja volt. 1956 decemberében indult Pozsonyban. Verseket, elbeszéléseket, kritikákat, közművelődési és ismeretterjesztőírásokat, riportokat, grafikákat, fotókat, különböző néprajzi, művelődéstörténeti sorozatokat stb. közölt. A Hét digitalizálását az Arcanum kft., a szövegfelismerést pedig a Fórum Kisebbségkutató Inézet végezte. A 2015-as év végére elkészült a teljes digitalizált anyag és a tartalomjegyzék összeállítása is.

2014 – Az Irodalmi Szemle digitalizálása

A projektum fő célja az Irodalmi Szemle összes megjelent számának a digitalizálása volt a kezdetektől egészen napjainkig.

Az Irodalmi Szemle digitalizálását az Arcanum kft., a szövegfelismerést pedig a Fórum Kisebbségkutató Inézet végezte el. A 2014-as év végére elkészült a teljes digitalizált anyag és a tartalomjegyzék összeállítása is. Az 1958-2008 közötti időszakban az Irodalmi Szemlének összesen 503 száma jelent meg melyekben közel 11 ezer cikk/tanulmány/vers található. 2015 első negyedévében felkerül az Adatbankba.

Több éves munka után 2014-ben elkészült az Új Szó napilap 1948-2000 közötti összes példányának a digitalizálása és március végére az interneten is elérhetővé vált a Szlovákiai Magyar Adatbank honlapján (adatbank.sk) a DigiTéka menüpont alatt.

2013

A 2013-as évben 175 szlovákiai magyar kézikönyv (felvidéki magyar szépirodalom, történelem, néprajz és irodalomtörténet) lett digitalizálva, amely 2 projektum keretén belül zajlott. A könyvek jelentős részét az Arcanum digitalizálta (136 könyv) egy magyarországi projektum keretén belül a többit a Fórum Kisebbségkutató Intézet végezte el a Biblionet program keretén belül (39 könyv, 10500 oldal).

2013-ban folytatódott az Új Szó feldolgozása is. Zajlott az egyes lapok szövegfelismerése (OCR), amit két nagyteljesítményű (min. 4 magos i7-es) gép és  Abby Fine Reader szoftver segítségével végeztünk. A projektum utolsó fázisa a publikálás és az internetes megjelenítés volt, amely 2014 márciusában meg is történt.

2011 – 2012

A 2012-es évben befejeződött az Új Szó napilap szkennelése. Ez a munkafolyamat egy GT20000 típusú A3-as EPSON szkennerrel történt 600dpi felbontás mellett. A lapok mentése és tárolása PDF formátumba történt.

A digitalizált könyvek elérhetőek a Szlovákiai Magyar Adatbank honlapján (adatbank.sk) a DigiTéka menüpont alatt.

Támogatók

Kisebbségi Kulturális Alap, Szlovák Köztársaság Kormányhivatala, Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Országgyűlés

Partnerintézmények

Arcanum kft. (Budapest), Monguz kft. (Szeged), Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér (Győr), Parlamenti Levéltár (Budapest), a Komáromi Dunamenti Múzeum