Digitalizácia kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku

Digitalizácia kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku

Hlavným cieľom projektu je zachovanie a odovzdanie kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku pre ďalšie generácie. V záujme naplnenia tohto cieľa zverejňujeme zdigitalizované hodnoty, ktoré boli vytvorené maďarskou spoločnosťou na Slovensku v období pred politickou transformáciou. Táto činnosť spočíva v uchovávaní, digitalizovaní a zverejňovaní písanej, obrazovej ale aj hovorenej kultúry maďarskej menšiny.

Našou hlavnou snahou je aj v tomto roku pokračovať v digitalizácii kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku. Zámerom je postupná modernizácia digitalizačného pracoviska, spracovanie, archivovanie výsledkov digitalizácie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva nielen pre obyvateľov Slovenska, ale tiež pre Európu, či celý svet.

Konkrétnym cieľom na rok 2021 je zdigitalizovať týždenník o maďarských farmároch žijúcich v Československu s názvom Szabad Földműves [Slobodný roľník], ktorý vychádzal od roku 1950 do roku 1990 (29.000 str.), rodinný mesačník Életünk s ročníkmi od roku 1995 do roku 1998 (2.000 str.), literárny týždenník Képes Hét [Obrázkový týždeň], ktorý vydávali v Prahe od októbra 1928 do februára 1930 (3.000 str.) s číslami ktoré sa nachádzajú v archíve Fórum inštitútu.

OznačenéDigitalizácia
Od roku2013-01
Do roku2021-12
OddelenieCentrum digitalizácie a internetových databáz
Bibliotheca Hungarica
LíderKonkoly László
ÚčastníciRoncz Melinda, Sebő Beáta, Szamák Mihály, Végh László, Ryšavý Pál
Plán

Január – Máj 2021 – Digitalizácia
Jún – Október 2021 – Rozpoznanie naskenovaných hárkov – OCR (Optical Character Recognition) – rozpoznanie textov, formátovanie a štrukturovanie rámov a následne hrubá korektúra
November – December 2021 – indexácia textov, vkladanie textov do databáz vytvorenie obsahu

Január – máj 2018 – Digitalizácia
Jún – október 2018 – Formátovanie a štrukturovanie rámov, korektúra textov
November – december 2018 – Zostavenie obsahu a zverejnenie

Výsledok

Konkrétnym cieľom na rok 2018 je zdigitalizovať posledných 10 ročníkov denníka Új Szó od roku 2008 do konca roku 2017, kultúrno-politický mesačník Fáklya [Fakľa] s ročníkmi od roku 1951 do roku 1957, ktorý bol predchodcom týždenníka A Hét [Týždeň] a časť zo zbierky listov Zoltána Fábryho.

Výsledky zrealizovanej digitalizácie písaného a obrazového kultúrneho dedičstva Maďarov na Slovensku budú zverejnené ku koncu roka na stránke maďarskej databanky na Slovensku v sekcii DigiTéka (http://adatbank.sk).

Partnerské organizácie

Arcanum (Budapest), Monguz kft. (Szeged), Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér (Győr)