Spracovanie údajov z pohybu obyvateľstva na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Spracovanie údajov z pohybu obyvateľstva na Slovensku

Spracovanie údajov z pohybu obyvateľstva na Slovensku

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejňuje údaje o pohybe obyvateľstva za daný rok podľa harmonogramu stanoveného v priebehu kalendárneho roka. Projekt bude zameraný na spracovanie týchto údajov.

OznačenéVýskum
Od roku2021-
Do roku2021-
OddelenieOddelenie sociologického a demografického výskumu
LíderGyurgyík László