Chronológia histórie maďarskej menšiny v Československu (1944š1992) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chronológia histórie maďarskej menšiny v Československu (1944š1992)