Databáza a výskumný program interetnického vedeckého manažmentu Východnej a Strednej Európy (IKM) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Databáza a výskumný program interetnického vedeckého manažmentu Východnej a Strednej Európy (IKM)

Databáza a výskumný program interetnického vedeckého manažmentu Východnej a Strednej Európy (IKM)

OznačenéVýskum
Od roku2003-01
Do roku2004-12
OddelenieDatabáza a výskumný program interetnického vedeckého manažmentu Východnej a Strednej Európy (IKM)