Fórum spoločenskovedná revue – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Fórum spoločenskovedná revue

Fórum spoločenskovedná revue

Obsah periodika tvoria najmä štúdie a odborné články, ďalej vedecké profily a rozhovory ako i kritiky a recenzie so zameraním na spoločenskovedné dianie na Slovensku so zvláštnym zreteľom na výskum menšín a Maďarov na Slovensku.

OznačenéPríprava rukopisu / Publikácia
Od roku2018-január
Do roku2018-december
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín
LíderCsanda Gábor
Účastníciredakčná rada časopisu, Juhász R. József
Plán

2018/1. Príprava textov: január, február 2018
Redigovanie, sadzba: 28. február 2018
Tlač: 1. marec 2018
2018/2. Zber materiálov, redigovanie: marec – apríl 2018
Redigovanie, sadzba: 31. máj 2018
Tlač: 1. jún 2018
2018/3. Príprava textov: jún – júl 2018
Redigovanie, sadzba: 31. august 2018
Tlač: 1. september 2018
2018/4. Príprava textov: september – október 2018
Redigovanie, sadzba: 30. november 2018
Tlač: 1. december 2018

Výsledok

4 čísla časopisu po 176 strán
Prezentácia: december 2018, Bratislava, Maďarský inštitút