Po stopách článkov z miestnej histórie v stĺpcoch mestských novín – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Po stopách článkov z miestnej histórie v stĺpcoch mestských novín

Po stopách článkov z miestnej histórie v stĺpcoch mestských novín

V knižničnom programe Huntéka chceme spracovať bibliografiu článkov obsahujúcich miestnu históriu Žitného ostrova a Matúšovej zeme tých mestských periodík, ktoré boli vydané od roku 1990 do roku 2020. Vytvoríme online databázu, ktorá bude obsahovať nielen bibliografické údaje článkov, ale aj kľúčové slová, pomocou ktorých bude možné ich vyhľadávanie. Tento katalóg bude dostupný online na stránke adatbank.sk.

OznačenéDokumentačná činnosť
Od roku2021-január
Do roku2021-december
OddelenieBibliotheca Hungarica
LíderRoncz Melinda
ÚčastníciSebő Beáta, Vermes Annamária
Plán

január – február 2021 : zostavenie zoznamu periodík a kontaktovanie vydavateľstiev a samospráv
marec – júl 2021: výber článkov
august – november 2021: elektronické spracovávanie článkov
december 2021: propagácia projektu