„Len sme stáli a plakali”. Dni prvej viedenskej arbitráže očami pamätníkov – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

„Len sme stáli a plakali”. Dni prvej viedenskej arbitráže očami pamätníkov

„Len sme stáli a plakali”. Dni prvej viedenskej arbitráže očami pamätníkov

Predložený rukopis siaha k doteraz zanedbaným prameňom, osobným svedectvám v čase udalostí na arbitrážnom území žijúcich vojakov, starostov obcí, kresťanov, Židov, Čechov, Maďarov, Slovákov. Texty zaradené do knihy majú rôzne žánre, pochádzajú z denníkov, memoárov a iných písomností, ale všetky dokumentujú dané udalosti zdola, očami obyčajných ľudí. Popri textoch bude do knihy zaradených približne 200 dobových fotografií, ktoré zachytajú predovšetkým náladu a správanie sa obyvateľstva dotknutého územia v čase viedenskej arbitráže.

OznačenéPríprava rukopisu / Publikácia
Od roku2018-április
Do roku2018-oktober
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín
LíderSimon Attila
ÚčastníciCsanda Gábor, Szamák Mihály
Plán

Apríl – august 2018: príprava rukopisu
September 2018: editorské práce
September 2018: zalamovanie
Október 2018: tlačiarenské práce

Výsledok

Kniha s rozsahom 120 strán s úvodnou štúdiou.
Prezentácia:
Dunajská Streda, október 2018