Neuskutočnená revolúcia (dokumentárny film) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Neuskutočnená revolúcia (dokumentárny film)

Neuskutočnená revolúcia (dokumentárny film)

Dokumentárny film ukazuje málo známu československú stranu udalostí maďarskej revolúcie roku 1956. Československo sa totiž intenzívne pripravovalo na prípadné vypuknutie svojej vlastnej revolúcie a jej následného potlačenia. Revolučná nálada sa dotkla aj československých Maďarov – mnohí z nich mali očakávania, podľa ktorých sa odčinia ťažké roky po 2. svetovej vojne, ako aj to, že po rokoch hanby môžu byť znova hrdí na svoju národnosť. Druhou stranou mince je aj to, že potom, ako československá štátna bezpečnosť narazila na jazykové obmedzenia, začala nábor aj medzi obyvateľstvom maďarskej národnosti. Propaganda tak nabrala nové rozmery. V našom filme neukážeme iba udalosti tzv. veľkej histórie, ale očami našich pamätníkov sa pozrieme aj na iniciatívy sympatizujúce s revolúciou, ktoré nutne viedli ku konfliktu s komunistickou mocou. Atmosféru tej doby sa pokúsime vytvoriť pomocou hercov a dramatických scén. Tento postup sa ukázal byť správnym aj pri našich minulých projektoch v oblasti dokumentaristiky, ktoré zaznamenali mimoriadny úspech.

OznačenéDokumentačná činnosť / Videók
Od roku2018-február
Do roku2018-december
OddelenieCentrum digitalizácie a internetových databáz
LíderMgr. Laczkó Sándor
ÚčastníciKőrös Zoltán, Popély Árpád, Simon Attila, Szamák Mihály, Gőgh Ákos
Plán

Február 2018 – Organizácia dní natáčania, predpríprava na natáčania

Marec – apríl 2018 – Natáčanie pamätníkov a historikov

Máj 2018 – Natáčanie dramatických častí filmu

Jún – August – Strih a postprodukcia filmu

September 2018 – Nahrávanie soundtracku, SFX a iných audio stôp, finalizácia filmu

Október 2018 – Premiéra filmu

Výsledok

Hlavným výstupom je 60 minútový dokumentárny film. Po vyhotovení dokumentárneho filmu ho budeme prezentovať verejnosti a to na verejných premietaniach a cez elektronické médiá. Film bude premietaný cca. v 20 mestách a obciach a bude dodaný školám s vyučovacím jazykom maďarským na DVD nosičoch. Po ukončení premietaní bude film dlhodobo a zadarmo sprístupnený širokej verejnosti na internetových stránkach a sociálnych sieťach. Po skončení aktivít projektu plánujeme pokračovať v natáčaní aj v ďalších rokoch, nakoľko vidíme veľký potenciál v projekte a diery na trhu v tejto oblasti.