Po 100 rokoch – Správa o stave maďarskej komunity na Slovensku – vedecká konferencia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Po 100 rokoch – Správa o stave maďarskej komunity na Slovensku – vedecká konferencia

Po 100 rokoch – Správa o stave maďarskej komunity na Slovensku – vedecká konferencia

Projekt bude mať formu dvoch na seba nadväzujúcich vedeckých konferencií, na ktorých vystúpia významní odborníci jednotlivých oblastí spoločenského života maďarskej menšiny na Slovensku. Cieľom konferencií je vytvorenie komplexného obrazu o súčasnom stave maďarskej komunity na Slovensku a vytýčenie perspektív jej rozvoja. Vystúpenia odborníkov z oblasti spoločenských vied budú obsahovať aj výsledky výskumov za posledné desaťročie. Konferencia umožní ich komparáciu.

OznačenéKonferencia @sk
Od roku2018-január
Do roku2018-september
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín
LíderSimon Attila
ÚčastníciÖllős László
Plán

Do 31. 01. 2018: Oslovenie účastníkov/prednášajúcich na konferenciách
Do 30. 03. 2018: Zostavenie, rozposlanie a zverejnenie definitívneho programu prvej konferencie
05.06. 2018: Termín prvej konferencie
Do 30. 07. 2018: Zostavenie, rozposlanie a zverejnenie definitívneho programu druhej konferencie
20.09. 2018: Termín druhej konferencie

Výsledok

Výstupom budú dve vedecké konferencie. Prednášky z dvoch konferencií budú publikované.