Podcast o sociálnych inováciách a sociálnom podnikaní – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Podcast o sociálnych inováciách a sociálnom podnikaní

Podcast o sociálnych inováciách a sociálnom podnikaní

Cieľom projektu SocIn je podporiť rozvoj nových nápadov a iniciatív na riešenie sociálnych problémov pomocou novej podcastovej služby (audio a video) o sociálnych inováciách a sociálnom podnikaní a začleniť ich do Fórum inštitútu pre výskum menšín (FKI) a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Central Danube Development Agency Nonprofit Ltd., KDMFÜ). Realizácia projektu umožní generovanie ďalšej slovensko-maďarskej spolupráce a projektov zameraných na sociálne inovácie. Za týmto účelom je hlavným prvkom projektu zriadenie podcastového štúdia v Šamoríne, v sídle FKI, a príprava podrobného plánu podcastov na 1 rok, pri návrhu a realizácii ktorého využívame zakotvenie KDMFÜ v maďarskom a medzinárodnom ekosystéme sociálnych inovácií. Uskutoční sa aj online konferencia SocIn, na ktorej sa počas 5 hodín stretnú kľúčoví aktéri sociálnych inovácií a sociálneho podnikania.Jednou z priorít oboch členov projektového partnerstva je podpora sociálnych inovácií a sociálneho podnikania a za týmto účelom obaja partneri cítia potrebu zapojiť nové technológie do tejto aktivity. FKI je kľúčovou organizáciou maďarskej komunity na Slovensku. Od svojho založenia v roku 1996 sa stala neoddeliteľnou súčasťou a často aj facilitátorom rozvoja maďarských MVO na Slovensku. KDMFÜ funguje jeden rok, pričom počas tohto obdobia pripravilo Koncepciu rozvoja (2021-2035) a Strategický a operačný program (2021-2027) stredodunajskej prioritnej oblasti. OP zahŕňa viacero programov, ktoré podporujú regionálnu podporu sociálnych inovácií a rozvoj sociálnych podnikov. Organizácia je mladá, ale  ľudia v organizácii, ktorí sa zapoja do projektu, disponujú rozsiahlymi a relevantnými skúsenosťami.

Od roku2022-01
Do roku2022-04
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín
Centrum digitalizácie a internetových databáz
LíderLelovics Andrea
ÚčastníciLaczkó Sándor, Szarka Krisztina
Plán

apríl 2022: Vytvorenie podcastového štúdia, orgnaizácia konferencie SocIn

Výsledok

Vytvorili sa strategické plány v spolupráci s maďarskou partnerskou organizcáciou