Sto rokov maďarských médií na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Sto rokov maďarských médií na Slovensku

Sto rokov maďarských médií na Slovensku

Maďarské médiá na Slovensku oslavujú v tomto roku viaceré výročia. Jednak je to 100. výročie vzniku maďarskej menšinovej tlače na Slovensku, ďalej 90. výročie prvej maďarskej rozhlasovej relácie, a po tretie 70. výročie prvého vydania najdôležitejších novín na Slovensku po roku 1945, ÚJ Szó. Pri tejto príležitosti pripravujeme reprezentatívnu výstavu, v ktorej chceme tak maďarskému, ako aj slovenskému obecenstvu priblížiť najdôležitejšie medzníky 100 rokov maďarských médií na Slovensku.

OznačenéVýstava
Od roku2018-március
Do roku2018-október
OddelenieOddelenie historického výskumu
LíderSimon Attila
ÚčastníciPopély Árpád
Plán

Marec – apríl 2018 – vyhotovenie podrobného scénosledu výstavy

Máj 2018: výber a triedenie výstavného materiálu

Jún 2018: digitalizovanie a ďalšie spracovanie výstavného materiálu, vyhotovenie textov k banerom

Júl 2018: preklad textov

August –september 2018: vyhotovenie grafického plánu výstavy a tlač obsahu na výstavný materiál

13.10. 2018: Vernisáž výstavy

Výsledok

Reprezentatívna výstava o dejinách maďarských médií na Slovensku.