Súvislosť drogového fenoménu s vybra-nými aspektmi kvality života väčšinovej a menšinovej populácie – sociologický výskum – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Súvislosť drogového fenoménu s vybra-nými aspektmi kvality života väčšinovej a menšinovej populácie – sociologický výskum

Súvislosť drogového fenoménu s vybra-nými aspektmi kvality života väčšinovej a menšinovej populácie – sociologický výskum

OznačenéPríprava rukopisu / Dokumentačná činnosť / Dokumentačná činnosť / Výskum / Výskum
Od roku2011-04
Do roku2011-12
OddelenieSúvislosť drogového fenoménu s vybra-nými aspektmi kvality života väčšinovej a menšinovej populácie – sociologický výskum