Maďarská menšina v informovanej spoločnosti – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Maďarská menšina v informovanej spoločnosti

V rámci vládneho Neumanovho roka sa počas prebiehajúcej série konferencií pod názvom IT-Modely uskutočnilo dôležité podujatie pod záštitou Kálmána Kovácsa, ministra informatiky a spravodajstva. Podujatie vyzdvihujúce významných prednášateľov kladie do centra pozornosti cezhraničných Maďarov, ich dosiahnutú rolu v informovanej spoločnosti, úlohy a možnosti. Ministerstvo informatiky a spravodajstva sa snaží o aktívnu spoluprácu s cezhraničnými organizáciami a formy tejto spolupráce sa snaží zachytiť na základe obojstranného pozorovania miestnych osobitostí. Prirodzenou požiadavkou je taktiež zabezpečenie odborného fóra o súhrnných otázkach týkajúcich sa maďarskej menšiny, o základných princípoch a skúsenostiach. Konferencia sa uskutočnila v tomto znamení.

Dátum2003-11-13 – 2003-11-14
Priestorové údajeOradea
OrganizátorMinisterstvo informatiky a telekomunikácie
OddelenieMaďarská menšina v informovanej spoločnosti