Fórum inštitút pre výskum menšín v Bratislavskom občianskom klube – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Fórum inštitút pre výskum menšín v Bratislavskom občianskom klube

Informácie o doterajšej činnosti Fórum inštitútu pre výskum menšín, úlohy blízkej budúcnosti, Maďarská centrálna knižnica na Slovensku, zbierka knižnice Bibliotheca Hungarica a vybudovanie Archívu Maďarov na Slovensku.

Dátum2004-02-11
Priestorové údajeBratislava
OrganizátorObčiansky klub
ÚčastníciKároly Tóth a László Végh
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín v Bratislavskom občianskom klube