Súčasný stav výučby dejepisu na školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku a v Karpatskej kotline

Dátum2004-06-10 – 2004-06-12
Priestorové údajeŠamorín
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieSúčasný stav výučby dejepisu na školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku a v Karpatskej kotline