Školenie v oblasti rozvoja organizácií – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Školenie v oblasti rozvoja organizácií

Touto cestou vám dávame do pozornosti, že v priebehu októbra – novembra 2004 otvárame školenie s názvom Partnerské vysokoškolské štúdium, ktoré na základe medzinárodných modelov, technológií a pomocou praktických cvičení určených pre konkrétne inštitúcie oboznámi účastníkov s technológiou partnerského organizačného fungovania, predstaví metódy a rozvinie k tomu potrebné kompetencie. V prípade záujmu o školenie vaše prihlášky (meno účastníka, adresa bydliska, tel. číslo a adresa e-mailu) posielajte na adresu: lelkes@foruminst.sk Uzávierka prihlášok je 7. októbra 2004.

Dátum2004-10-15 – 2004-10-16
Priestorové údajeUniverzita Jánosa Selyeho, Komárno
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín, Univerzita Jánosa Selyeho
OddelenieŠkolenie v oblasti rozvoja organizácií