Kapitoly z dejín mesta Šamorín – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Kapitoly z dejín mesta Šamorín

Historická konferencia pri príležitosti 600. výročia získania mestských výsad udelených kráľom Žigmundom

Dátum2005-09-09
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín
OrganizátorNadácia Pro Urbe, Fórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieKapitoly z dejín mesta Šamorín