Chystáme nový dokumentárny film! Please consider supporting it »

MUSAEUM HUNGARICUM III.

pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Témy konferencie a predbežný program (od 10.00 hod.): • Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku – prezentácia výsledkov činnosti, týkajúcej sa...
Čítaj ďalej