MUSAEUM HUNGARICUM III. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

MUSAEUM HUNGARICUM III.

pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Témy konferencie a predbežný program (od 10.00 hod.): • Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku – prezentácia výsledkov činnosti, týkajúcej sa archeologických, historických, etnografických a umeleckohistorických zbierkových fondov v múzeách a galériách v oblasti akvizície, výskumu, spracovania, reštaurovania a prezentácie • Aktivity Maďarskej múzejnej rady na Slovensku, činnosť nasledujúceho ročného obdobia • Hodnotiaca prednáška predstaviteľov Ministerstva kultúry SR – Sekcie národnostných kultúr a Oddelenia múzeí Ministerstva národného kultúrneho dedičstva Maďarskej republiky • Paládi-Kovács Attila, predseda Maďarskej národopisnej spoločnosti odovzdá knižné dary Maďarskej národopisnej spoločnosti predstaviteľom múzejných inštitúcií na Slovensku • Diskusia • Záver (pribl. o 16.00 hod.)

Dátum2006-10-26
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Parková 4, Šamorín
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieMUSAEUM HUNGARICUM III.