Podpora spolupráce neziskových organizácií v stredoeurópskom priestore

Podpora spolupráce takých neziskových organizácií v stredoeurópskom priestore, ktoré sa zaoberajú výskumom a vydávajú publikácie, odborné časopisy neziskového charakteru.

Dátum2007-03-30 – 2007-03-31
OddeleniePodpora spolupráce neziskových organizácií v stredoeurópskom priestore