Slováci v Maďarsku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Slováci v Maďarsku

Hlavným cieľom podujatia je to, aby predstavitelia slovenskej menšiny v Maďarsku informo-vali verejnosť na Slovensku o svojom živote, o svojej kultúre, o svojich inštitúciách a organizáciách. Fórum inštitút sa zaoberá prioritne problematikou menšín na Slovensku, ale jeho pozornosť je zameraná aj širšie na región Strednej Európy.

Dátum2007-09-28
Priestorové údajeFórum inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne (Parková ul. 4)
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín, Celoštátna slovenská samospráva
SpoluorganizátorCeloštátna slovenská samospráva, Maďarsko
OddelenieSlováci v Maďarsku