Hodnotiaca konferencia zahraničnej politiky SR za rok 2006 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute